ใบรับรอง
 • จีน Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: TPD
  หมายเลข: TCT201123C020-2
  วันที่ออก: 2020-12-30
  วันหมดอายุ: 2030-12-29
 • จีน Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: MSDS
  หมายเลข: JC-CPC210276
  วันที่ออก: 2021-06-21
  วันหมดอายุ: 2031-06-20
 • จีน Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: REACH
  หมายเลข: LCS210227011AR
  วันที่ออก: 2021-03-05
  วันหมดอายุ: 2031-03-04
 • จีน Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. รับรอง
  มาตรฐาน: RoHS
  หมายเลข: A2210195158101001E
  วันที่ออก: 2021-05-24
  วันหมดอายุ: 2031-05-23
โพรไฟล์ QC

Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 0

                                                       ทีม QC

 

 

 

                     Shenzhen Umighty Vape Technology Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 1

                                                                   กระบวนการควบคุมคุณภาพ